Română (România)English (United Kingdom)
UEX Despre noi

PDF Print E-mail
Sectiuni din statutul asociatiei
Written by Ioan Hutu
Friday, 21 May 2021 21:35
There are no translations available.

Asociaţia " Unitatea de Extensie - Centrul de consiliere" este persoană juridică română, apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, înfiinţată în temeiul O.G. nr. 26/2000 modificată prin O.G. nr. 37 din 30 ianuarie 2003.

Asociaţia " Unitatea de Extensie - Centrul de consiliere" are sediul în Timişoara, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Vetarinară a Banatului, Calea Aradului nr. 119, camera 205.

Activitatile Asociaţiei

Asociaţia" Unitatea de Extensie - Centrul de consiliere" desfăşoară următoarele activităţi

 • Extensie universitară;
 • Demonstrarea şi promovarea către fermierii români a tehnologiilor şi cunoştinţelor profitabile şi sustenabile din domeniul agriculturii, în vederea modernizării sectorului agricol românesc;
 • Pregătirea, formarea şi susţinerea viitorilor specialişti în domeniul agricol şi medical veterinar;
 • Activităţi de consiliere pentru afaceri şi management;
 • Programe de specializare şi perfecţionare;
 • Consilierea în căutarea unui loc de muncă şi consilierea antreprenorială privind începerea unei afaceri ;
 • Activităţi de plasare a forţei de muncă;
 • Colaborarea cu alte asociaţii şi instituţii cu interese comune;
 • Activităţi de publicitate şi promovare a asociaţiei şi a obiectivelor, precum şi a activităţilor derulate şi rezultatelor obţinute în cadrul acesteia;
 • Dezvoltarea pe termen lung a unor structuri şi cooperării dintre UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI Timişoara şi sectorul agri-business-ului din România ;
 • Informarea fermierilor şi asociaţiilor de producători agricoli asupra tehnologiilor noi de producere şi procesare a produselor agricole;
 • Demonstraţii practice privind eficienţa şi fezabilitatea activităţilor din fermele agricole;
 • Organizarea de colocvii, work-shopuri, conferinţe, cursuri, reuniuni, concursuri, testări de specialitate, atât pentru fermieri cât şi pentru diverşi specialişti din agri-business;
 • Cooperarea şi colaborarea cu organizaţii şi specialişti din România şi străinătate, pentru obţinerea de informaţii privitoare la dezvoltarea agriculturii şi tehnici performante aplicabile în agricultură şi/sau cercetarea şi instruirea agricolă şi medical veterinară;
 • Promovarea profesionalismul în relaţia cu autorităţile române şi internaţionale în lumina accesului la UE şi participarea României în cadrul UE;
Last Updated ( Friday, 10 November 2023 10:10 )