Română (România)English (United Kingdom)
UEX Activitati

PDF Print E-mail
Activitatii ale Unitatii de Extensie
Written by Ioan Hutu
Sunday, 23 May 2021 21:35
There are no translations available.

Unitatea de Extensie - Centrul de Consiliere Vocaţională şi Plasare a Forţei de Muncă derulează împreună cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului şi companiile partenere proiecte cu impact localizat în regiunea RO 05 în domeniul agribusness-ului.În prezent, Centrul de Consiliere Vocaţională şi Plasare a Forţei de Muncă - Unitate de Extensie, derulează trei categorii de activităţi:

Consilierea vocaţională a candidaţilor care îşi doresc să devină studenţi ai universităţii. Activitatea constă în prezentarea ofertei educaţionale a facultăţilor universităţii noastre, un chestionar pentru identificarea aptitudinilor şi intereselor profesionale şi a unui formular, suport pentru viitoare activităţi de consiliere. Considerăm că această activitate este benefică atât pentru candidat cât şi pentru universitate. Pentru candidat consilierea vocaţională poate fi premisa primei bune alegeri. Pentru universitate consilierea se va concretiza în diminuarea abandonului şi în creşterea proporţiei de absolvenţi angajaţi în profesia pentru care s-au pregătit.

Plasarea forţei de muncă specializată în agribusiness este a doua categorie de activitate. Aceasta vizează atât serviciul de plasare a studenţilor fără loc de muncă în companii adecvate specializării şi competenţelor dobândite cât şi head hunting-ul. În ambele cazuri, în bazele de date ale unităţii de extensie, se introduc atât absolvenţii cât şi companiile care solicită dezvoltarea capitalului uman.

Deşi a avut dificultăţi inerente începutului activitatea este din ce în ce mai necesară capitalismului românesc care experimentează trecerea de la limitele companiei familial-despotice cu arsenalul de pile cunoştinţe şi relaţii aferent la recrutarea unui personal înalt calificat.

Ambele activităţi sunt derulate şi coordonate de către psiholog Hotea Todorut

Extensia rezultatelor cercetării universitare este un alt important serviciu pus la dispoziţia societăţii române. Acest serviciu izvorăşte din practica cooperativelor de extensie şi din convingerea că extensia trebuie să aibă o abordare centrată pe misiune la nivelul problemelor socio-agrozootehnice ale societăţii şi mai degrabă decât la nivelul cercetării superspecializate

În acest context, membrii activi ai asociaţie au considerat că problema socio-economică a României va fi incapacitatea de a rezista concurenţei agriculturii vestului. În consecinţă am început promovarea unor brand-uri (produs tradiţional românesc), concepte (piaţă de nişă, adăposturi ieftine sau structuri semicirculare versatil-universale) şi ferme pilot (denumite ferme partenere - pentru că, nu-i aşa, încercăm să oferim exemple credibile ale mult mediatizatului parteneriat public-privat ).