Română (România)English (United Kingdom)
UEX Activitati Proiecte derulate Cooperare Romania - Serbia

PDF Print E-mail
Cooperare Romania - Serbia
Written by Administrator
Thursday, 20 May 2010 23:10
There are no translations available.

Proiectul „Centru pilot de promovare a cooperării transfrontaliere Româno-Sârbe în agro-zoo-vet business prin TÂRGUL Expoziţional Timagralim, regiunea.jpgconferinţe, simpozioane, workshopuri, ZIARUL Banat e-business news şi e-extension" se va derula în Banatul român şi în Banatul sârbesc, în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi şi districtele Severno-Banatski (Banatul de Nord), Srednje-Bantski (Banatul Central), Juzno-Bantski (Banatul de Sud), Branicevski şi Borski, pe durata a 18 luni.

Rezumatul proiectului

 

Duarata actiunii

18 luni

 

Obiectivele acţiunii

Obiectiv general

Creşterea competitivităţii generale a economiei regionale, prin încurajarea interacţiunilor periodice şi a parteneriatelor dintre societăţile implicate în agribusiness situate de-a lungul întregii zone de frontieră.

Obiectiv specific

Întărirea suportului instituţional pentru agribusiness şi stimularea cooperării prin a). îmbunătăţirea infrastructurii expoziţionale/informative b) informarea periodică (simpozioane, întâlniri, workshop-uri) şi c) continua e-extension si e-news şi d). confruntarea expoziţională a mediului de afaceri.

 

Parteneri

1. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură , Timişoara, România

2. Camera Regională de Comerţ şi Industrie, Kikinda, Serbia

3. Asociaţia Centru de Consiliere şi Plasare a Forţei de Muncă - Unitate de Extensie

 

Grupuri ţinta

1. Companii implicate în agribusiness

2. Antreprenori în agribusiness

3. Cercetători, extensionişti, persoane formatoare de opinie

Fiecare din cele trei grupuri ţintă provin din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi şi districtele Severno-Banatski (Banatul de Nord), Srednje-Banatski (Banatul Central), Juzno-Banatski (Banatul de Sud), Branicevski şi Borski

 

Beneficiari finali

Populaţia situată în regiunile transfrontaliere, prin creşterea competitivităţii generale a economiei.

 

Rezultate estimate

1. Existenţa unor spaţii expoziţionale pentru simpozioane şi demonstraţii practice adecvate, pentru derularea în bune condiţii a conferinţelor, workshop-urilor şi a celor două ediţii ale TIMAGRALIMULUI transfrontalier.

2. Dezbaterea periodică a unor subiecte privind agribusiness-ul, producţia agrozootehnică şi veterinară, standardele de calitate şi de producţie comune, informarea asupra pregătirii produselor pentru export, prezentări de acţiuni pe plan naţional, regional sau local, cu impact asupra afacerilor regionale.

3. Transmiterea periodică a ziarului electronic Banat e-business News şi a materialelor e-extensiei

4. Încurajarea schimbului de experienţă, dezvoltarea afacerilor în domeniul agribusiness-ului, mărirea competitivităţii regionale şi derularea unor programe culturale.

 

Activităţi principale

1.Modernizarea spaţiilor destinate manifestărilor expoziţionale şi a celor pt. simpozioane, conferinţe şi activităţi demonstrative.

2. Organizarea periodică în România a unor conferinţe, simpozioane şi activităţi demonstrative pentru antreprenori şi cu invitaţi şi conferenţiari sârbi şi români, în vederea iniţierii unor parteneriate instituţionale şi dezbaterea unor subiecte cu impact asupra afacerilor locale şi regionale.

3. Editarea unui ziar electronic Banat e-agribusiness news şi a unor materiale de e-extension.

4. Organizarea a două ediţii transfrontaliere (2007 şi 2008) a TIMAGRALIM (expoziţii, conferinţe, simpozioane, concert muzică populară româno-sârbă)

 

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.sigla-uetext-phare.gif

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al reprezentanţei Comisiei Europene în România .